Bezbednost i backup svih podataka u mreži

NM Design Vam nudi testiranje na ranjivosti Vaše računarske mreže na spolnje faktore, otklanjanje svih bezbednosnh propusta, kao i kompletan "back up" svih vaših informacija u računarskoj mreži, kako ne bi došlo do gubitka podataka sa Vaših čvrstih diskova.

Što se čuvanja Vaših informacija (backup) tiče, na raspolaganju su Vam 3 opcije skladištenja koje se primenjuju u zavisnosti od vrednosti podataka na čvrstim diskovima vaših računara. Kopiranje informacija izvršava se softverski, automatizovano ili manuelno. Obuka za upravljanje softvera je obezbedjena, kao i mogućnost da naš tim upravlja istim i vodi brigu o Vašim informacijama.

Prva metoda podrazumeva da se sve rezerne (backup) informacije čuvaju kao kopija na istom računaru čije se informacije kopiraju. Ova opcija čuva Vaše podatke od eventualnih grešaka i nudi Vam mogućnost povratka istih ukoliko dođe do greške u originalnim podacima. Ova metoda ima manu zbog mogućnosti kvara na čvrstom disku računara, što bi dovelo do gubitka i originalnih i kopiranih informacija, stoga se ova opcija ne preporučuje za računare koji se koriste u računovodstvu ili poseduju neke veoma bitne informacije.

Druga opcija jeste čuvanje kopiranih (backup) podataka na eksterne čvrste diskove koji bi bili instalirani neposredno uz vaše računare uz mogućnost da jedan hard disk sadrži sve kopiranje podatke sa Vaših čvrstih diskova. Ova opcija nudi dobar nivo sigurnosti s obzirom da u koliko dođe do kvara na jednom od čvrstih diskova, uvek možemo povratiti podatke sa eksternog i obrnuto. Ova metoda se preporučuje kada u na Vašim računarima postoje podaci veće važnosti. Ova metoda drastično umanjuje mogućnost gubitaka podataka.

Treća opcija je mogućnost čuvanja podataka sa vaših čvrstih diskova van Vaših prostorija, tj. na drugoj poznatoj ili tajnoj lokaciji, na eksternim čvrstim diskovima. Ova opcija se preporučuje za podatke visoke vrednosti kao i za tajne informacije.

Za više informacija neophodan je kontatk putem telefona, kontakt forme ili e-mail adrese.

Kontakt linkovi