Umrežavanje racunara

Ukoliko želite da ubrzate razmenu podataka izmedju zaposlenih ili Vaša delatnost zahteva više računara povezanih sa internetom, a ne želite Vam na zidovima poslovnog prostora budu kanalice ili da ukopavate kablove u zid, NM Design tim Vam može pomoći izradom svih vrsta wireless (bežičnih) računarskih mreža.

Korišćenjem nekog od standarda

  • Standard 802. 11a
  • Standard b
  • Standard g
  • Standard n

Tako]e na raspolaganju Vam je i mogućnost umrežavanja računara na udaljenim lokacijama putem VPN-a, ili u koliko lokacija nije previše udaljena jakim Wireless antenama.

Moguć je i upgrade postojeće wireless računarske mreže u koliko performanse postojeće računarske mreže više ne zadovoljavaju brzinu Vašeg poslovanja i potrebom za bržom razmenim informacija izmežu kancelarija.

Po završetku izrade kompletnog projekta, klijent dobija svu dokumentaciju i projekat kabliranja, kao i rezultate testova na brzine i kvaliteta na svim trasama i kablovima u projektovanoj računarskoj mreži.

Svi aktivni uređaji poput rutera, sviča, modema, štampača i računara u računarskoj mreži, podešavaju se po zahtevima klijenta shodno nameni svakog od pomenutih uređaja.

NM Design nudi mogućnost održavanja projektovane računarske mreže i svih uređaja u njij. Što podrazimeva otklanjanje novonastalih kvarova, servisiranje uređaja i mogućnost konstantnog nadzora računarske mreže, kao i mogućnost daljinske podrške koristeći remote control.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem telefona, kontakt forme ili e-mail adrese.

Kontakt linkovi