Projektovanje računarskih mreža

NM Design tim za Vas vrši projektovanje svih vrta računarskih mreža u zavisnosti od njene namene, mogućnosti postojeće infrastrukture (Vašeg objekta) i instalacije, želja korisnika i sam položaj uređaja u računarskoj mreži. NM Design tim dolazi na licu mesta radi prikupljanja informacija i nakon kraćeg vremena šaljen skicu i predlog projekta sa detaljnim informacijama poput cene materijala, izvodjačlih radova, mrežne opreme i potrebnog vremena za izradu željenje računarske mreže.

Projekat LAN mreže obuhvata:

  • Projektni zadatak
  • Tehničke uslove za izvođenje instalacije
  • Specifikaciju potrebnih komponent
  • Tehničke crteže
  • Rezultate merenja

Savremene računarske mreže se u velikom broju slučaja realizuju po principu "Strukturiranog kabliranja", što znači da se radni prostor objekta deli na radna mesta do kojih se sprovodi par signalnih UTP kablova za prenos podataka i govora. U slučaju višespratnog kabliranja pristupa se i vertikalnom kabliranju kojim se povezuju mreže na svakom spratu. Zbog ograničenja u dužini kablova (90m po trasi), na svakom spratu postavljaju se kabineti u kojima se instalira određena aktivna oprema koja omogućava komunikaciju računara.

I horizontalne i vertikalne kablovske trase se izvode u formi zvezde, da bi u slučaju eventualnog prekida pojedine trase, ostatak računarske mreže nesmetano radio.

Kablovi se postavljaju u postojeće ili novo ugrađene kanalice uz mogućnost ugradnje svih kablova u zidove objekta što bi celu mrežu činilo estetski lepšom, bez vidljivh promena na zidovima. Način postavljanja kablova zavisi isključivo od želje klijenta.

Po završetku izrade kompletnog projekta, klijent dobija svu dokumentaciju i projekat kabliranja, kao i rezultate testova na brzine i kvaliteta na svim trasama i kablovima u projektovanoj računarskoj mreži.

Svi aktivni uređaji poput rutera, sviča, modema, štampača i računara u računarskoj mreži, podešavaju se po zahtevima klijenta shodno nameni svakog od pomenutih uređaja.

NM Design nudi mogućnost održavanja projektovane računarske mreže i svih uređaja u njij. Što podrazimeva otklanjanje novonastalih kvarova, servisiranje uređaja i mogućnost konstantnog nadzora računarske mreže, kao i mogućnost daljinske podrške koristeći remote control.

Za više informacija nas možete kontatkirati putem telefona, kontakt forme, ili e-maila.

Kontakt linkovi