Iveco

Info o Iveco
Opis nije dostupan
Adresa:
- Skriveni podatak
Grad: Beograd
Mobilni: Skriveni podatak
Mail: Skriveni podatak
Sajt: http://www.iveco.com/serbia/

Izvršene usluge
Opis usluge: Titlovanje i montaza video materijala
Vrsta usluge: Titlovanje na SRB i montaza
Tip: Integrisan prevod
Tehnika izrade: automatizovan
Broj video fajlova: 9
Rok izrade: 4 radna dana