My Estate Vault

Info o My Estate Vault
Our purpose is to guard your end of life and estate planning information.
Adresa: California, USA
Grad: Cupertino
Telefon: Skriveni podatak
Mobilni: Skriveni podatak
Mail: skriveni podatak
Sajt: www.myestatevault.com

Izvršene usluge
Opis usluge: Izrada unikatnog dinamičkog web sajta. Frontedn kao i backend koji nudi mogucnost cuvanja raznih vrsta fajlova, informacija kao i snimanje video materijala
Vrsta usluge: Izrada unikatnog dinamičkog web sajta
Tip: Dinamički web sajt
Tehnika izrade: xHTML, CSS, JS, PHP, MySQL
Broj stranica: Neograničen
Rok izrade: 65 radnih dana
Adresa web sajta: www.myestatevault.com